امیر تتلو امشب چون دلم آشوبه یکم زود تر دعا میکنیم  باور کنید من هرنوع لذتى در دنیا رو تجربه کردم اما وقتایى که دلم آشوبه فقط دعا کردن و نام و یاد خداست که دلو آروم میکنه  اینه که خواهش میکنم زیر این یه پُست فقط بى احترامى نکنید و همه با هم دعا کنیم   خدایا عشق و آرامش رو به ما و قلبهامون و سرزمینمون هدیه کن و نور ایمان رو به قلبهامون بتابون  پروردگارا مردممون رو با هم آشتى بده و مارو از کینه و حسادت دور کن  خدایا مَرداى واقعى رو سر جاهاشون قرار بده بسازن و بیفزایند و زن هاى واقعى رو پاک نگهدار که پاک نگه دارند افزوده هایمان را  ❤️ الهى آمین