امیر تتلو : آقا مهدى الکى لباس ورزشى میپوشه میاد با موبایل حرف میزنه  یه چى بهش بگین  منم ترکیدم خدایى دیگه قیافمو نبینین  ٦ @mehditaherinejad