امیر تتلو به به غروبه زیبا رو دارین ؟!؟؟ خدایى امروز ترکوندم الانم یه دوش مشتى گرفتم که بریم شام ، جاتون خالى  دمتون گرم که انقدر بهم انرژى میدین به قرآن خودم تو کفم انگار یه بمب توم منفجر شده ❤️  مرسى که هستین