اینم یه عکس کمیاب از امیر تتلو با یکی از تتلیتی های خانوم ، خیلی وقته عکس کمیاب نذاشته بودم گفتم بذارم