امیر تتلو : قسم خوردم به اسم ایران که بسازمش و تا نسازمش هیچ جا نمیرم !!! من میسازمش و میتونم و میدونم که میتونم !!! شماره شیش بیداره تا اون روز و بعدش حتما یه خواب آسوده و شاید هم ابدى و شاید یه پرواز !!! میدونم که میرم یه روزى !! بارها گفتم که میرم اما الان نه ، دمه عید !!! وقتى همه به عید واقعى نزدیک شدن ... !! فقط اى کاش روزى که رفتم کسى شرمنده نباشه چون اون موقع دیگه پشیمونى سودى نداره ... ! ٩٦