امیر تتلو : بعضى وقتا یه وسیله ى بى جون ارزشش از خیلیا ببیشتره !! پشیمون نیستم از خلوتم !! خدایا هر چى باشه شکرت  ❤️ راضیم به رضات