امیر تتلو خوب ساعتمون تموم شد اما هم من خسته شدم و هم بهروز ، میکروفونمون موند واسه فردا  آقا بهروز دمت گرم ، خسته نباشى  ❤️ ٦ @behrozjonz