امیر تتلو :تا حالا دیدین یکى از شدت پا درد و خستگى خوابش نبره ؟!؟! من همونم الان  بابا یه کار کنید من بخوابم  ٦