امیر تتلو : خوب میریم سراغ دعاى هر شبمون و همه باهم دعا میکنیم ، بد و خوب ، پسر و دختر ، پیر و جوون و زن و مَرد !!! خواهش میکنم که زیر این یه پست فقط بى احترامى نکنید و فقط همه دعاهامون رو بنویسیم!!! خدایا همه ى رفتگان رو ببخشو بیامرز خدایا تو جمعهامون چهارتا بزرگتر بذار که کمک و مدیریت کنن نه چند تا عشقه قدرت و عشق مقام خدایا مرداى واقعى رو سر جاهاشون قرار بده که بسازند ! خدایا به ما بخشندگى بیاموز و افتادگى و عشق بدون قید و شرط رو به مردم سرزمینم یاد بده ❤️الهى آمین