امیر تتلو :چهار صبحتون مبارک ❤️ من از خدا سلامتى و عشق میخوام و میخوام که به پاهام قدرت بده و بتونم به فوتبال کشورم کمک کنم ❤️ الهى آمین شما چى میخواین ؟؟