امیر تتلو :شماره شیش خستس اما خوب داره ساخته میشه !! هنوز یک سال نشده که حرف فوتبال زدم !! خیلى کمتر از یک ساله اما خدارو صد هزار مرتبه شکر که انقدر نزدیک شدم بهش !!! من ٢٧ سالمه و تا ٢٠١٨ هنوز سه سال وقت هستش !! میدونم وقتى تو کمتر از یک سال انقدر پیشرفت کردم ، تو سه سال حتما میتونم خیلى خیلى بهتر بشم !! ایشالا جشن سى سالگیم و با قهرمانیه جهان میگیرم یا حداقل با حضور تو جام جهانى  اما هنوز وقت دارین بخندین٦