امیر تتلو :منو توکه عزیزم پست قبلى دوست داشتم اونجورى پست بدم چون منم آدمم و عصبى میشم و اون مامور برق عزیز حقشه آدم شه و فردا هم که بیاد برقو وصل کنه حتما آدمش میکنم !!! کلا شصت هزار تومن پول برق ما اومده و من واقعا ندیدم قبضو  اومده اطلاع هم نداده برقو قطع کرده !! ما از کارو زندگیمون افتادیم و تو گرما و بى برقى نشستیم و دو برابر پول برقشونم بستنى داشتیم تو فریزر که همش خراب شد !! جمعه ضبط کلیپ داریم اگه آهنگمونو نرسونیم کلى هزینه ى فیلم برداریمونم از بین میره !!! حالا شانس آوردیم بچه کوچیک نداشتیم !! خلاصه که واقعا باید احمق باشه کسى که این همه ضد حالو به خاطر یه بیشعورى به آدم میزنه  منم هرچى گفتم راست گفتم  بیشعوره یارووو