امیر تتلو :چهار صبحتون مبارک ❤️ من از خدا میخوام که هرچى سریعتر کنسرتهامون راه بیوفته که هم بتونم مفید باشم و سازنده و هم این ساعت همه با هم و در کنار هم دعا کنیم ❤️ الهى آمین❤️شما چى میخواین ؟!٦