امیر تتلو دیروز قرار بود بریم سر فیلم برداریه انرژى هسته اى که سنگ افتاد توش و قراره فردا برن بگیرن که دیگه من نه وقتشو دارم و نه انرژیشو !!! اونهمه فکر کردم و اونهمه انرژى گذاشتم !!! مغزم ترکید !! حالا یا اونم بدون من میگیرن و یا کلا کنسل میشه !! تو این یکى هم اگه سنگ بیوفته دیگه مجبورم این کارو بذارم کنار !! دیگه هم به حرفه هیشکى گوش نمیدم و کلا میچسبم به فوتبالم !! منم احترام میخوام !! منم برنامه ریزى دارم !! منم آدمم !!٦