امیر تتلو شماره شیش واقعى ❤️  به این نقاشى که برسم همه میفهمن شماره شیش یعنى چى !! مرسى از این نقاشیه زیبا که شماره شیش و جلوتر نشون همه داد ❤️