امیر تتلو خوب رفتیم تو روز چهارم دوره ى پاکیمون و خدایى من همشو تو درد و کار بودم و حتى یه نگاه بد هم نکردم ، همین الانم زیر سوزنم حالا دوساعت دیگه تموم میشه عکسشو میذارم براتون  چشم به هم بزنیم چهارده روزمونم تموم میشه و پیش خدا آبرودار میشیم ایشالا ❤️  راستى کیا با من دورشونو شروع کردن ؟!؟