امیر تتلو خوب ما که زیر سوزنیم و دلیلشم دیگه همه میدونن !! موزیکم که اومد بیرون و ویدئورم که فردا ایشالا بچه هاى صدا سیما قبول میکنن و پخش میکنن چون همه چى رعایت شده توش و تازه به صورت کاملا مجانى و کادو هست ، کادو رو که آدم رد نمیکنه !! اینهمه فیلماى خارجیو دوبله میکنن پخش میکنن دیگه ما از خارجیا که بد تر و بى دین تر نیستیم و هیچى هم که در ازاش نمیخوایمو اهنگم که با همه بد و خوبش به گوش هر سنى رسیدو همه حفظن اصلا پس فک کنم حله !! شما چه خبر ؟ آهنگ چطور بود ؟!؟ دوست داشتین !!؟