امیر تتلو : چهار صبحتون مبارک ❤️  من از خدا میخوام که امروز میرم صدا و سیما لااقل احتراممون حفظ شه و رامون بدن  و میخوام که تو این دوره ى پاکیه چهارده روزمون هممون و کمک کنه که تحمل کنیم و اشتباه نکنیم و بتونیم پاک بشیم و پیش خودش آبرو دار  ❤️ الهى آمین