امیر تتلو : خوب ساعت هشته صبح شد و تازه کار ما تموم شد !! دیگه مطمئنم هیشکى تو دنیا اندازه من درد نکشیده  دوست دارم زمین دهن وا کنه منو بکشه تو ، هممون راحت شیم  یه طرح از یه مادر بالاى عکس مادرم درست همونجورى که مادرم مارو بزرگ کرد"با چنگ و دندون" و یه عالمه رنگ رو آرنج که دردناک ترین جاست که یه وقت فکر نکنه درد داره ما بیخیالش میشیم  دست قهرمان فکر کنم کلا یک یا دو جلسه دیگه کار داره  آقا بهروز واقعا خسته نباشى ❤️  ٦  @behrozjonz