امیر تتلو :خیلى خوبه که ماه رمضونه و شبا همه جا بازه  ساعت دو و نیمه شب وسط کار اگه حالیت بود بودیم با نادر گشنمون شد رفتیم تو خیابون دنبال "فلافل" تنها ساندویچى که میتونم تو خیابون بخورم آخه بقیه ى ساندویچا پر از لاشه ى حیواناته  خلاصه فلافل و خوردیم و برگشتنى تو خیابون یه ماشین دیدیم پر دختر اونم با تاج هاى گل رو سرشون اول فک کردم توهمه بعد دیدم نه جدیه و مثکه تولد یکیشون بود خیلى باحال بودن و به همین خاطر من سریع تو حرکت عکس گرفتم که اینجا تولدشونو تبریک بگیم سورپرایز شن بعدم گاز دادیم در رفتیم و تو افق محو شدیم که فک نکنن یه وقت ما میخوایم شماره بدیم اونم تو دوره پاکى  خلاصه هیچى دیگه تولد ، تولد ، تولدشون مبارک٦