امیر تتلو :یه چیزى هست به اسمه "نارنجى" که معمولا بین منفى و مثبت شکل میگیره !! البته این اسمیه که من براش گذاشتم !! وقت طلوع یا غروب یا سر ظهر میشه دیدش البته طلوع و غروب چون هوا تیرس بهتر میشه دیدش !!! الانم نمیتونم راجع بهش زیاد حرف بزنم چون هنوز وقتش نیست و باز فکر میکنید چرت و پرت میگم !! اما چون دوستون دارم و قرار شد هرچى که براتون مطمئنم مفید هستو سازنده رو بگم اینو میگم که سعى کنید هر روز ببینیدش و نفس بکشیدش و به هنگامش با خدا راز و نیاز کنید و اگه مسلمون هستین نماز بخونید چون انرژیه زیادى داره !!٦