امیر تتلو منو داداشیاى قدیم اوووووو بعد دوسال دیدمشون یه شام بین راه زدیم جاتون خالى باقالى قاتوق ، اینا هم موجود خوردن ❤️  این آقا فرجاد قبلا نیم متر بودااا  الان یه سه چهار مترى هست  ❤️  @farbodzarifi @farjadzarifi