امیر تتلو : خوب شماره شیش بیداره و داره "ممنوع" گوش میده  اولا که آقا نادر مارو فالو کنید و همه ازش تشکر کنیم واسه این همه زحمت مجانیش برامون   ❤️ بعدشم که شما چه خبر ؟! همه آهنگو گرفتین ؟! چطور بود ؟!؟ @naderkoohestani