امیر تتلو مرسى که هستین ❤️  پرچمتون بدجورى بالاست ❤️  افتخار میکنم بهتون ❤️  خدارو صد هزار بار شکر ❤️  خدایا شکر ❤️  خدایا مرسى واسه وجود هوادارام ❤️  خدایا شکرت واسه اییییییینهمه ناشناس با مرام ❤️  خدایا دمت گرم ،من خرتم به قرآن ❤️