امیر تتلو من از خوشحالى خوابم نمیبره  همه ى پستا و کامنتا پر از عشقه ❤️  خدایا صد هزار مرتبه شکر ❤️  داریم به هدفمون نزدیک میشیم وایران داره پر از عشق و دوستیو صمیمیت میشه ❤️ خدایا شکر ، خدایا شکر ❤️  هیچى نمیتونم بگم فقط شکر و فقط شکر ❤️  ایشالا بتونم روسفید باشم همیشه جلو هوادارامو لایق این همه عشق باشم ❤️   خدایا شکر ،شباى احیامون و زحمتامون و دعاهامون چقدر باشکوه تموم شد خدایا فقط شکر