امیر تتلو :اینم یه عکس دیگه از تمرین امروز و زحمت عکسا رو هم امیر حسین عزیز که از عکاس هاى خوب هستش کشید و کلى شکار لحظه ها کرد ازمون داداش دمت گرم درضمن ، کو؟! بیا بگرد6@Amirkheirkhah