Amir Tataloo :Negahe tiz bine dash amir shomare 6 be toop va gozashtan az shomare 13