امیر تتلو : از نقطه ى نورى درون ذهن پروردگار ، بگذار نووور به ذهن انسانها جارى شود  بگذار نور به زمین نذول کند  به هیچ کس و هیچ چیز لعنت نفرست حتى شیطان که همه آفریدگانِ پروردگارند و همه به منظورى آفریده شده اند و فقط دعا کن و طلب بخشش !! خدایا هممون رو ببخش و بیامرز و به راه راست هدایت کن ، حتى شیطان رو ، خدایا ازت میخوایم که همه ى موجودات منفى رو هم به راه راست هدایت کنى که دیگه آدمها فریبشو نخورن   ❤️ خدایا هممون رو ببخش و بیامرز و پناه میبریم به تو از شرّ شیطان  ❤️