امیر تتلو : همین الان یهویى بعد از سه ساعت تمرینه بکوپ  فکر کردین رفتم عشق و حال نه ؟!؟! حق دارین  ٦