Amir Tataloo Shod chand saat ?! Fek konam 4 ya 5 !!! Ta 6 nashe velesh nemikonam !! Amma laghar misham oono bebakhshid dige