امیر تتلو هى من دارم ورزش میکنم این میاد سلفى میگیره، دستشم مدل ما میگیره  فک کنم میخواد معروف شه باز بینه ایرانیا   ولى عیب نداره نیمار باحاله ، دوسش دارم. بیاین معروفش کنیم تو ایران  ❤️   ٦