امیر تتلو : خب به خاطر اینکه هم جمعیتمون زیاده و هم نوشتن دعا خودش تاثیرشو بیشتر میکنه (وقتى دعارو مینویسید یه بار تو مغزتون ساختینش و یه بار تایپش کردید و حداقل یک بار هم تصویر نوشته شدشو دیدید) امشبم مثل هرشب همه دعاهامونو اینجا مینویسیم !!! خدایاهمه ى رفتگان از جمله پدر خودم رو ببخش و بیامرز  ❤️ خدایا به اقتصاد و ورزشو موسیقیه کشورمون کمک کن و استرس رو از مردم و سرزمینمون دور کن !! پروردگارا هیچ پدر و مادریو شرمنده ى بچه هاش نکن و روى هیچ بچه اى رو تو روى پدر مادرش باز نکن ❤️ خدایا عشق بدون قید و شرط رو بهمون برگردون  الهى آمین