امیر تتلو :بعضى از کارمندامون مخصوصا کارمنداى اداره برق واقعا ملاحظه ندارن مرتیکه ى بى شعور ما خواب بودیم اومده برقو قطع کرده !!! خوب بى همه چیز یه اطلاع بده آدم دو برابر پولشو بزنه تو صورتت !!! خیلیا مثل من یه سر دارن و هزار سودا و یادشون نمیمونه خوب الاغ !!! الان نه میتونیم کار کنیم ! نه اینترنت داریم !! نه کولر داریم تو این گرما !! خونمونم که زیر زمینه ماشالا وسط روز عینه نصفه شبه !!! خلاصه که واقعا بیشعورین اگه یه خانواده بود که بچه ى کوچیک داشت چى ؟! تو این گرما ٦