میر تتلو :دوستان تمام این عکسها فوتوشاپه و همش هم کار خودتونه و وقت میذارید درست میکنید و منم واقعا حال میکنم و به اشتراک میذارم ❤️ والا به خدا من اصلا فوتوشاپ بلد نیستم  اینه که کارهاى خودتونه و دیگه بد و خوبشو ببخشید چون از نظر من تو همشون پر از عشقه و همشون زیباست ٦