امیر تتلو : حواسم نبود که خیلیا لیاقت ندارن خیلى چیزارو ببینن !! ولى اینو بدونید و بفهمید که ماهم از برج بدمون نمیاد ولى هرکاریو نمیکنیم به عشق میلاد !!! ما اگه واسه شهیدا و انرژیه هسته اى میخونیم ، خودمونیم و وقتى تتو هم میزنیم خودمونیم ! چیزیرم قایم نمیکنیم !! واى به حاله اونا که مثل آفتاب پرست رنگ عوض میکنن !! شب بخیر  ❤️  ٦