امیر تتلو وارد روز دوم شدیم !! چشم بهم بزنى رد میشه میره همش و راحت ترین راه فیلتر و فراره !! اما بعدش ما میمونیم و یه عالمه توضیح و تعریفى و خاطره !! قبلا گفتم !! شرمنده ترین آدما پیش خدا ، دروغگو ها و ترسوهان و ضعیف ترین و ترسو ترین آدما اونایى هستن که تو عکساشون خودشون نیستند و من ترجیح میدم کلا نباشم ، تا خودم نباشم   ❤️