امیر تتلو مرسى بچه هاى والیبال  ❤️ خدایا شکرت  ❤️ دیدین گفتم دعا که بکنیم بچه ها هم انرژى میگیرن و با دعا کردن اینهمه آدم به درگاه خدا همه چى درست میشه ؟!؟ میبریم اونم سه ، هیچ ❤️  ٦