امیر تتلو خوب ما فوتبالمون تموم شد و همونو اومدیم پیش آقا بهروز و سخت ترین قسمت دست قهرمان یعنى "آرنج"  خیلى بد جاست لطفا انرژى بدین دیگه  والا به قرآن اینا همون قبلیاس و فحشاشو قبلا دادین  @behrozjonz