امیر تتلو : همه چیز روى کره ى زمین زنده هستند !! همه چیز !! وقتى یه شاخه ى درخت رو میشکونید اون شاخه اى که کنده شده و تو دستتونه هنوز زندس !! وقتى تبدیل به کاغذش میکنید هنوز مولکولهایى از اون درخت تو کاغذه زنده ان !! وقتى تیکه اى از گوشت یک حیوان رو میبرین اون تیکه از گوشت زندس !! حتى بعد پخته شدن هم هنوز زندس و جذب بدن میشه ، با نهایت تنفر وباز زندس و میشه قسمتى از ما تا بالاخره یه روزى از یه راهى دفعش کنیم و بره به سمت خاک شدن یا تبدیل شدن به بقیه چیزها وقتى زیر پلاستیک فندک بگیرین میفهمید که پلاستیک هم زندس و داره راه میره و تبدیل به مایع میشه !!!! همه چیز در دنیا زنده هستند و از طریق حرکت مولکولى و منبسط و منقبض شدن حتى همه چیز توانایه راه رفتن را دارندو اگه حتى یهو دیدین عروسکتون راه رفت اصلا تعجب نکنید !! همه چیز زنده هستند و تنها همواره از حالتى به حالت دیگر تبدیل میشوند !! باید به همه چیز عشق ورزید و محبت کرد !! پروفسور تتلو ٦ @hemayat_heyvanat@drahmadhellat