امیر تتلو : خوب میریم سراغ دعاى هر شبمون و همه باهم دعا میکنیم  ، بد و خوب ، پسر و دختر ، پیر و جوون و زن و مَرد !!! خواهش میکنم که زیر این یه پست فقط بى احترامى نکنید و فقط همه دعاهامون رو بنویسیم!  !! خدایا همه ى رفتگان رو ببخشو بیامرز ❤️  خدایا تو جمعهامون چهارتا بزرگتر بذار که کمک و مدیریت کنن نه چند تا عشقه قدرت و عشق مقام  خدایا مرداى واقعى رو سر جاهاشون قرار بده که بسازند ! خدایا به ما بخشندگى بیاموز و افتادگى و عشق بدون قید و شرط رو به مردم سرزمینم یاد بده ❤️ الهى آمین